Angående medlemsavier

Angående medlemsavier

Kära medlemmar,

Flera har hört av sig angående sina medlemsavier. Eftersom tidningen Atlantångaren har dröjt har styrelsen valt att vänta med att skicka ut nya avier för 2018.

Detta dels för att spara portokostnader, men också för att det är rimligare att ni medlemmar får tidningen i samband med att ni löser medlemskap för ännu ett år.

Vi vill också påminna om årsmötet den 20 maj. Mer information kommer.

Mvh,
styrelsen

Translate »