Atlantångaren, nr 21, 2010

Svenska Amerika Linien
Sista mötet med Millvina
Utställning/Auktion

Nr 21

Translate »