Inställda möten på grund av läget

Inställda möten på grund av läget

Kära medlemmar!

Vi har haft planer för åtminstone två träffar under våren, men den rådande situationen med Coronaviruset har kullkastat allt. Vi hade bokat lokal på Postmuseum lördag den 9 maj, men i dag har vi tyvärr inte sett någon annan utväg än att boka av den tiden. Vi måste alla ta ansvar och det är inte rätt att samla ihop folk när hälsomyndigheterna starkt avråder från allt sådant.

Vårt årsmöte har därför skjutits på framtiden, vi må ha stadgar som säger att det ska ske nu på våren men hälsan står över detta och vi gör nu som alla andra Titanicföreningar, vi ställer in allt fram till hösten.

Nu är det inte bara det kinesiska viruset som skapar problem; Postmuseum har höjt sina tariffer med flera hundra procent och i framtiden kommer vi att bli tvungna att betala 2 000:- /tillfälle för att ses där.

Vi har diskuterat detta i styrelsen och som jag ser det är den enda möjligheten just nu att vi har lotterier för att om möjligt åtminstone kunna betala för lokalhyran. Jag hoppas ni alla har förståelse för detta – vi har talat om att ta upp entré men det tycker jag verkar väl drastiskt och då är lotteriet en mellanväg, förutsatt att alla köper ett antal lotter!

Vad gäller vår kära Atlantångaren finns inte pengar till en utgivning för tillfället, och den möjlighet som kvarstår där är en förinbetalning av medlemsavgiften varefter vi kan producera en tidning. Avgifterna är ju vår stora inkomstkälla och förutsättningen för att kunna ge ut tidningen. Eftersom de flesta av er inte bor i Stockholm och därför har svårt att komma på medlemsträffarna är det tidningen som blir vår kontaktpunkt.

Jag ber att få återkomma när vi i styrelsen diskuterat detta, men jag hoppas innerligt att vi ska kunna ta upp utgivningen igen så snart vi kan.

Med de bästa hälsningar och hoppet om att allt blir bättre!

Claes-Göran Wetterholm och styrelsen för Skandinaviska Titanicföreningen

Translate »