Lusitania 100 år

Lusitania 100 år

Den 7 maj 1915 inträffade en fartygskatastrof jämförbar med Titanics förlisning när Cunardlinjens Lusitania torpederades av den tyska ubåten U-20 och sjönk på blott 18 minuter. 1 198 människor omkom.

Det finns många skäl till att Titanics undergång blivit så oerhört mycket mer omtalad än Lusitanias, men en viktig orsak är troligen att Cunardångaren blev ett av många krigsoffer.

Första världskriget innehöll, precis som det andra, alldeles för många tragedier och katastrofer för att människor skulle kunna minnas dem alla.

Hon var heller inte det enda av dåtidens stolta fartyg som gick under i kriget. Titanics systerfartyg Britannic gick 1916 på en mina och sjönk i Egeiska havet – dock med ett betydligt mindre antal omkomna. Därmed blev de också ett slags symboler för en värld som inte längre fanns när kriget tog slut.

100-årsdagen av Lusitanias förlisning högtidlighölls på flera håll i världen.

Translate »