Styrelsen

Styrelsen 2017 – 2018

Ordförande (Chairman):
Claes-Göran Wetterholm

Sekreterare (Secretary)
Eva Stenros

Kassör (Cashier)
Karin Nygren

Ledamöter (Members)
Martin Fradera
Claes Gustavson
Tomas Aurell
      
                                   

Suppleanter (Deputies)
Hans Li Engnell
Magnus Heder                               
                                                                                                                                    

Valberedning (Election Committee)
Henrik Scheutz
Sonia Fradera                                                                                                                                                              

Translate »