Styrelsen

Styrelsen 2014 – 2015

Styrelsen 2013

Bakre raden från vänster: Jerker Pettersson, Claes Gustavson, Martin Fradera,
Rustan Gandvik, Hans Engnell. Främre raden från vänster: Eva Stenros,
Claes-Göran Wetterholm, Karin Nygren

Ordförande (Chairman):
Claes-Göran Wetterholm

Vice Ordförande (Vice-Chairman):
Claes Gustavson

Sekreterare (Secretary):
Eva Stenros 

Kassör (Cashier):
Karin Nygren

Ledamöter (Members):
Martin Fradera
Henrik Stuifbergen 
Rustan Gandvik
                                            

Suppleanter (Deputies):
Hans Engnell 
Jerker Pettersson                                  
                                                                                                                                    

Valberedning (Election Committee) :
Sonia Fradera 
Henrik Scheutz                                                                                                                                                                      

  

Styrelsen 2015 – 2016

Ordförande (Chairman):
Claes-Göran Wetterholm

Sekreterare (Secretary):
Eva Stenros 

Kassör (Cashier):
Karin Nygren

Ledamöter (Members):
Martin Fradera
Rustan Gandvik

Susanne Murdoch
Henrik Stuifbergen
      

Suppleanter (Deputies):
Hans Engnell 
Jesper Fredriksson                                  
                                                                                                                                    

Valberedning (Election Committee) :
Sonia Fradera 
Henrik Scheutz
  

Translate »