Vision, uppdrag och strategi

Skandinaviska Titanicföreningen har som syfte att bevara Titanic och hennes
systrars historia med skandinavisk och nordisk inriktning samt även fokusera
på emigrationen och fartygshistoria, med speciell inriktning på
Nordatlantens passagerarfartyg.

The Scandinavian Titanic Society has as its aim to preserve the Titanic and
her sisters history with a Scandinavian and Nordic point of view, and also
focus on emigration and maritime history, with special interest paid to the
North Atlantic passenger liners.

Translate »